Program

Afterschool Karolina funcţionează de luni până vineri, între orele 12:00-18:30. La cerere suntem alături de dumneavoastră sâmbăta şi duminica pentru petreceri/evenimente.

Pe perioada vacanţei de vara (20.06.-09.09.2016) organizăm programe educative, distractiv-recreative interdisciplinare.

Vă propunem jocuri sportive, concursuri, excursii, cursuri de limba engleză, limba spaniolă şi alte activităţi atrăgătoare şi accesibile pentrru copiii cu vârsta între 6-10 ani.

Pe perioada vacanţei atelierele sunt deschise şi pentu copiii neînscrişi la afterschool Karolina.

Program

12:00-12:30 preluarea copiilor de la şcoală- se realizează cu un mijloc de transport propriu, în condiţii de maximă siguranţă;

12:30-13:00 masa de prânz (în regim catering)- meniul cuprinde trei feluri de mâncare şi este livrat zilnic. Se asigură prospeţimea, se rspectă regulile de nutriţie specifice vârstei, cele de igienă şi siguranţă a alimentelor;

13:00-13:30 program educativ-recreativ-  reprezintă un mijloc prin care se respectă dreptul la odihnă şi timp liber, la joc şi activităţi corespunzătoare vârstei copilului. Prin includerea acestuia în programul zilei, copiii conştientizează alternanţa activităţilor de învăţare cu cele de joc – distractiv, sportiv, de perspicacitate etc. – şi a celor de odihnă, alternanţa etapelor de muncă independentă-individualizată cu cele frontale şi de grup.

13:30-16:00 îndrumare efectuare teme, lecturi suplimentare, teste-se fac în funcţie de nevoile academice ale fiecărui copil. Fiecare elev are un ritm propriu de asimilare a cunoştinţelor, de aceea îndrumarea se realizează individual. Pentru copiii între 6-7 ani, este necesară o supraveghere directă şi constantă. Pe măsură ce nivelul de vârstă creşte, supravegherea continuă se transformă într-un sprijin limitat, bazat pe verificarea temelor şi impulsionarea copilului în demersul său. Astfel, copiii se vor obişnui să lucreze singuri, dezvoltându-şi creativitatea şi capacitatea de a fi independenţi;

16:00 gustarea- poate consta intr-o prăjitură, un fruct sau iaurt;

16:10-17:00 opţional 1, limba engleză- învăţarea limbilor străine are un rol primordial în dezvoltarea ulterioară a copilului. Caci, aşa cum afirmă Goethe: ,,Cine nu-i în stare să înveţe măcar o limbă străină, nu e în stare să o înveţe cum trebuie nici pe a lui.” În cadrul opţionalului, copiii vor îmbina experienţa de învăţare a limbii engleze cu activităţi menite să faciliteze procesul de asimilare a cunoştinţelor. Lucrul în grup îi ajută pe copii să înveţe de la colegi, astfel de activităţi pregătindu-i pentru situaţii reale;

opţional 2, limba spaniolă- este din ce în ce mai utilizată în lume, reuşind să se apropie destul de mult de limba engleză. Cunoaşterea celei de-a doua limbi străine va aduce mai multe avantaje în dezvoltarea personală a copilului. Cursul de limbă spaniolă va lărgi şi colora orizontul copilului prin învăţarea bazată pe activităţi distractive şi coordonată de un profesor vorbitor nativ;

17:10-18:00 activităţi de educaţie nonformală sau la solicitarea părinţilor, contracost, cursuri de informatică.

18:00-18:30 program de jocuri liber distractive- jocul îndeplineşte funcţii formative, îmbogăţind sfera cognitivă, afectivă şi conativă a vieţii psihice a copilului, se extinde aria relaţiilor psiho-sociale interpersonale. Prin joc copilul învaţă să îşi petreacă timpul liber într-un mod util, influenţându-l pozitiv în viaţa de adolescent şi de adult.
18:30 transport la domiciliu (la cerere)- la cererea părinţilor, putem asigura transportul la domiciliu.

Notă: În intervalul orar 1300  -1430, la solicitarea părinţilor, copiii pot beneficia de program de somn.

În intervalul orar 1700  -1800  se pot desfăşura, contra cost, cursuri de informatică.

La terminarea activităţilor, se poate opta pentru transport la domiciliu contra cost.